INFORMACJE DOTYCZĄCE

REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
 
Uchwały i zarządzenia
 
1. Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Dokumenty do pobrania:
 
1. Karta zapisu dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie .
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie na rok szkolny 2018/2019.
3. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie na rok szkolny 2018/2019.
4. Wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36 w sprawie przyjęcia ucznia od dnia 1 września 2018 roku do klas II- VIII.
 


Zarządzenie Burmistrza Miasta GostyninaPOBIERZ
 
Uchwała Rady Miejskiej w GostyniniePOBIERZ

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGOPOBIERZ

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJPOBIERZ

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLAS II-VIIIPOBIERZ     
 
 KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJPOBIERZ

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.