DOKUMENTY SZKOŁY

 STATUT SZKOŁY POBIERZ 
 REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO POBIERZ
 PROGRAM PROFILAKTYKI POBIERZ
 PROGRAM WYCHOWAWCZY POBIERZ
 KALENDARZ UROCZYSTOSCI SZKOLNYCH 2016/2017 POBIERZ
 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH POBIERZ
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA POBIERZ
ARKUSZE - INSTRUKCJA POBIERZ
WYPEŁNIANIE ARKUSZY POBIERZ
 WSO POBIERZ

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA OCENY

 NIEDOSTATECZNEJ  PRZEZ UCZNIA NA I SEMESTR

POBIERZ

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2016/2017

klasa I

klasa II

klasa III

cz.1 cz.2

POBIERZ

POBIERZ

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

POBIERZ

 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH POBIERZ
 PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WYPADKU UCZNIA POBIERZ
 SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE - PROCEDURA POSTEPOWANIA POBIERZ
 WYKAZ GODZIN WYNIKAJĄCYCH z art.42 ust.3a Karty Nauczyciela POBIERZ
 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ POBIERZ
 REGULAMIN PELNIENIA DYŻURÓW POBIERZ
 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POBIERZ
 REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA POBIERZ
 REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO POBIERZ
WYKAZ PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 POBIERZ
 ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POBIERZ
 PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH POBIERZ
 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ POBIERZ
 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POBIERZ

 ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POBIERZ
  •  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
POBIERZ
  • ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO REGULAMINU
POBIERZ
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU
POBIERZ
POBIERZ
  • ZAŁACZNIK NR 5 DO REGULAMINU
POBIERZ  

 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

POBIERZ

 PROTOKÓŁ OBSERWACJI KONTROLNO-OCENIAJĄCEJ

POBIERZ

 KARTA ROZLICZEŃ GODZIN NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

POBIERZ

 FAKULTETY DLA TRZECIOKLASISTÓ

POBIERZ

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 JĘZYK POLSKI POBIERZ
 JĘZYK ANGIELSKI POBIERZ
 JEZYK NIEMIECKI POBIERZ
 MATEMATYKA POBIERZ
 FIZYKA  POBIERZ
 CHEMIA POBIERZ
 HISTORIA POBIERZ
 WOS POBIERZ
 GEOGRAFIA POBIERZ
 BIOLOGIA POBIERZ
 TECHNIKA POBIERZ
 INFORMATYKA POBIERZ
 MUZYKA POBIERZ
 PLASTYKA POBIERZ
 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE POBIERZ
 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POBIERZ
 WYCHOWANIE FIZYCZNE POBIERZ
 RELIGIA POBIERZ

HARMONOGRAM POWTÓREK

DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA DURMA, AGNIESZKA CICHOSZ

JĘZYK POLSKI - MARIA ANTCZAK

POBIERZ

POBIERZ

JĘZYK ANGIELSKI POBIERZ
JĘZYK NIEMIECKI POBIERZ 

HISTORIA - MAREK OSMAŁEK

HISTORIA I WOS - MARIA ANTCZAK

POBIERZ

POBIERZ

MATEMATYKA POBIERZ
BIOLOGIA POBIERZ
CHEMIA POBIERZ
GEOGRAFIA POBIERZ
FIZYKA POBIERZ

 

PROCEDURY EGZAMIN GIMNAZJALNY

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_18020150907%20Informacja%20GIMNAZJUM%20calosc.pdf.pdf

 

O DOSTOSOWANIACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_17820150907%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Sprawdzian%20i%20egzamin%20gimnazjalny.pdf.pdf

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.