INFORMACJE DOTYCZĄCE

REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  

REKRUTACJA

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV zostaną przyjęci z urzędu do klasy I.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem zostaną przyjęci do Gimnazjum nr 1, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Radę Miasta Gostynin.

 

Do klasy sportowej zostaną przyjęci uczniowie, którzy najlepiej zaliczą test sprawnościowy i złożą stosowne dokumenty (zgoda rodzica na udział w teście).

 

 

 

Terminy Postępowania Rekrutacyjnego
 w Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
 Rok szkolny  2016/2017
 
I.Składanie kwestionariuszy kandydata  gimnazjum – 11 kwietnia - 04 maja 2016 roku.
 
II.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – 14 maja 2016 roku, godz. 10:00.
 
 
III.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 31 maja 2016 roku, godz. 12:00.
 
IV.Ostateczny termin donoszenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu – 24 - 28 czerwca 2016 roku.
 
 
V.Prace weryfikacyjne Komisji Rekrutacyjnej gimnazjum – 29 - 30 czerwca 2016 roku do godz. 12:00.
 
VI.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 01 lipca 2016 roku, godz. 12:00.
 
VII.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia /poprzez ewentualne doniesienie oryginału świadectwa i wyniku sprawdzianu/ -  04 - 06 lipca 2016 roku.
 
VIII.Podanie do publicznej wiadomości ostatecznych list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do gimnazjum – 08 lipca 2016 roku do godz. 12:00.
 

 

WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH WRAZ Z RODZICAMI ZAPRASZAMY NA

DZIEŃ OTWARTY 08 KWIETNIA 2015 O GODZ. 11:00

 

 

ULOTKA REKRUTACYJNA POBIERZPOBIERZ

KWESTIONARIUSZPOBIERZ

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.