Kadra Drukuj
RADA PEDAGOGICZNA 2016/2017
Robert Pypkowski
DYREKTOR- technika, informatyka
Marek Osmałek
WICEDYREKTOR- historia, wos
Agnieszka Cichosz
język polski, zajecia artystyczne, wos
Barbara Lewandowska
język polski, historia, zajęcia artystyczne
Maria Antczak
język polski, historia, wos
Małgorzata Durma
język polski, zajecia artystyczne
Anna Markieiwcz
matematyka
Maria Kołodziejska
matematyka
Urszula Karpińska
matematyka, chemia
Helena Grabarczyk       
fizyka, technika
Beata Leonarcik
fizyka
Małgorzata Kozubska
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
Arkadiusz Szulczewski
geografia, wychowanie fizyczne
Katarzyna Lińska
język angielski, matematyka
Letycja Kosińska
język angielski
Iwona Kalińska
język angielski
Anna Pakulska
język niemiecki
PrzemysławDobrzyński 
język niemiecki
Mariola Lewandowska  informatyka, geografia
Robert Idzikowski
religia
ks. Wojciech Piórkowski religia
Beata Złotnik
wychowanie fizyczne
Ewa Osmałek
wychowanie fizyczne, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne
Waldemar Lewandowski
wychowanie fizyczne
Piotr Dutkiewicz
wychowanie fizyczne
Bogumiła Wasiak
bibliotekarz
 Elżbieta Rutkowska  pedagog